Blogia

LorenaLaza

LUNAPIC


Lunapic Photo Editing

MEDICINA

Informacioón do blog de orientación sobre medicina.

RECURSOS DE INFORMACIÓN ACADEMICA

blogori

Publish at Scribd or explore others: Education orientación académic Internet

verin en internet

verin en internet

Internet é un recurso moi importante para dar a coñecer Verín.

O BLOG DE ORIENTACIÓN

O Blog de Orientación inclúe información sobre todas as titulacións do sistema universitario galego.

 

TIC

TIC

 

INTERNET

 O ámbito  de internet aporta moitas vantaxes.

*vantaxes: é unha fonte rapida de información, é dicir, un metodo de ter sempre a información dispoñible en todos os ambitos, pódese facer compras on-line,e é un método de comunicación a distancia, e mesmo con outros continentes, cun custe mínimo e a gran velocidade.

Pero tamén son moitos os inconvintes:

*inconvintes: moita da informacion de internet e nefasta para o publico, e son moitos os virus soltos na red, as páxinas de propaganda, e os anuncios das mesmas, son enganos para os navegantes.